זיהוי עש המזון בביתמה נעשה כשנזהה את עש המזון?

לפני הגעתו של המדביר , יש להוציא את כל מוצרי המזון הנמצאים במזווה ולבדוק מוצר מוצר שמקור הבעיה לא בה ממנו. מוצרים פתוחים , עדיף לזרוק בשל חשש מהימצאות עש מזון או ביצים של עש המזון שיכולות להתפתח בהמשך לעש מזון בוגר.במקרה של זיהוי עש המזון יש לפנות לשרותיי הדברה לצרוך פתרון הבעיה.

זיסמן הדברות מתמחים בהדברת כל סוגי העש ובפרט עש המזון.